Pravidla ve zkratce

 

Hru začínáme na odpališti s číslem "1" a postupujeme dále, končíme ji jamkou s číslem "18". Začneme výkopem z odpaliště "1" a snažíme se na co nejméně úderů dopravit míč do jamky. Hráč který měl nejméně úderů na předchozí jamce, má u výkopu na následující jamce přednost a vykopává tak první. Pokud míč jiného hráče brání ve výkopu, může míč odstranit a následně vrátit na původní místo, ovšem po Vašem odkopu. Na odpališti každé jamky naleznete zvláštní pravidla. Musíte respektovat ostatní hráče a dávat pozor ať svým míčem nikoho nezraníte. Naše hřiště a překážky jsou navrženy tak, aby si zde mohl zahrát opravdu každý a lidé různých věkových kategorií s odlišnými schopnostmi tak mohli hrát spolu. Na některých jamkách je možné získat skóre "mínus" které vám bude odečteno z celkového skóre.

 

Oficiální pravidla fotbalgolfu se řídí Světovou Fotbalgolfovou asociací (Wfga). Tak aby hráči z celého světa mohli hrát se stejnými podmínkami.

Pravidlo 1. Hra

 

1-1. Obecně

Hra Fotbalgolf se skládá z vykopnutí míče z odpaliště (označený prostor vyhrazený pro první kop). Dále se kope vždy z míst, kde se míč zastaví, takto se postupuje až do té chvíle než je míč umístěn v jamce.

1-2. Vliv na míč

Hráč nesmí žádnou akcí ovlivnit pozici či pohyb míče, pouze v souladu s pravidly.

1-3. Body, které nejsou upraveny pravidly

Pokud se na nějaký spor nevztahují pravidla, měl by rozhodnutí učinit rozhodčí. Trest za porušení pravidel 1–2: Rozhodčí rozhodne o vyloučení hráčů.

Pravidlo 2. Výkop

 

2-1. Obecně - vítěz

Hraje se na počet úderů, tzv. pary. Každá jamka má svůj stanovený počet parů. Hráči se mohou dostat buď pod limit či přes něj. Pokud je tedy jamka hratelná na 4 pary a hráč jí zvládne na 6, je mu do jeho výsledkové kartičky zapsáno, že tuto jamku zahrál na +2. Pokud by tu stejnou jamku zahrál například na 2 pary, bylo by mu do kartičky zapsáno skóre -2. Po zdolání trati se všem hráčům pary sečtou a hráč s nejmenším počtem parů se stává vítězem. Pokud se stane, že dva hráči mají celou trať hotovou se stejným počtem parů, vítězí je ten, který poslední kolo zahrál na méně parů. Pokud by hráči měli opět stejný počet, rozhoduje součet posledních devíti jamek, dále šesti a nakonec tří posledních.

2-2. Nedodržení jamky

Pokud se soutěžícímu nepodaří umístit míč do otvoru na každé jamce a neopraví svou chybu před tím, než se pokračuje na další odpaliště, je automaticky diskvalifikován.

2-3. Odmítnutí dodržovat pravidla

Pokud soutěžící odmítne respektovat pravidla a práva dalších hráčů, je diskvalifikován.

2-5. Trestné kopy

Trest za porušení pravidla ve fotbalgolfu jsou dva kopy, pokud ve výjimečných případech není stanoveno jinak.

Pravidlo 3. Výbava

 

3-1. Obuv

Hráč si může vybrat volitelný pár obuvi, kromě bot, které mohou způsobit škody na trati. Zakázány jsou například fotbalové kopačky s kolíky.

3-2. Trika

Oděv nebo dresy jsou povoleny jakékoliv, pokud není před turnajem stanoveno jinak.

Pravidlo 4. Míč

 

4-1. Obecný

Míč musí být kulatý, fotbalový o velikosti číslo 5.

4-2. Míč nevhodný pro hru

Míč je nezpůsobilý ke hře, pokud je prasklý či jinak poškozen. Míč, který je nezpůsobilý ke hře, musí být vyměněn.

Pravidlo 5. Hráč

 

5-1. Pravidla

Je odpovědností hráčů, aby znali pravidla.

5-2. Čas pro vypouštění skupin

Hráč musí vyjít v čase stanoveným rozhodčím či pořadatelem. Skupiny se během hry nemohou měnit.

5-3. Identifikační značka

Každý hráč má odpovědnost za hraní správným míčem. Měl by si ho tedy označit nějakou značkou, nebo by měly mít míče odlišnou barvu.

5-4. Bodování

Po každé jamce by se mělo skóre zapsat, vždy hráči sobě navzájem. Po dokončení hry musí hráči skóre kartu podepsat a předat ji pořadateli.

 

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL: Diskvalifikace.

Ve score kartě nemůže být provedena již žádná změna, pokud jí hráč předá rozhodčímu.

 

Soutěžící je odpovědný za správnost skóre zaznamenaného pro každou jamku na jeho score kartě. Pokud jakýmkoliv způsobem hráč falšuje své skóre, je diskvalifikován.

Pravidlo 6. Praxe

 

6-1. Před nebo mezi koly

Během soutěže může hráč trénovat na hřišti, na kterém se soutěž koná, pokud to výbor dovolí.

6-2. Během kola

Hráč nesmí provést cvičný kop během hraní jamky.

Pravidlo 7. Rada

 

7-1. Rada

Během stanoveného kola může hráč poskytnout radu komukoliv z hráčů nebo o radu požádat. Hráč nesmí dávat špatné informace svým soupeřům.

Pravidlo 8. Pořadí

 

Soutěžící s nejnižším skóre na jamku, má tu čest vykopávat na odpališti jako první. Soutěžící s druhým nejnižším skóre hraje jako další, a tak dále. Pokud mají dva hráči stejné skóre, hrají ve stejném pořadí jako na předchozím odpališti. Poté, co soutěžící vykopli z odpaliště míč, dokopává jako první ten hráč, kterému se míč nachází nejdále od jamky. Pokud hráč odehraje v jiném pořadí, není uplatněn žádný trest.

Pravidlo 9. Odpaliště

 

9-1. Odpaliště

Hráč musí odpalovat míč vždy ze země. Míč by měl být postavený na vyznačené značce. Hráč při odpalu nemusí svým tělem stát v odpališti.

Pravidlo 10. Hraní míče

 

10-1. Obecný

Míč se musí hrát přesně tak jak leží. Pokud nejde o výjimku jako je například míč ve vodní překážce.

10-2. Zlepšení pozice

Hráč nesmí lámat a ani ohýbat části trati a zlepšovat si tak palebnou pozici.

Pravidlo 11. Kop do míče

 

11-1. Kop

Míč musí být kopnut nohou.

Pravidlo 12. Špatný míč

 

12-1. Špatný míč

Pokud hráč provede kop špatným míčem, je potrestán sankcí ve výši dvou kopů. Kopy uskutečněné do špatného míče se nepočítají. Pokud špatný míč patří jinému soutěžícímu, musí jeho majitel umístit míč na místo, z něhož tento míč poprvé hrál.

Pravidlo 13. Green

 

13-1. Zvedání a čištění míče

Míč v prostoru kolem jamky může být zvednut a očištěn, ovšem původní místo musí být označeno a míč následně uložen zpět na stejné místo.

13-2. Míč převislý u jamky

Pokud nějaká část míče přesahuje do otvoru jamky, může hráč dohrávat bez jakéhokoliv odkladu. Míč ovšem musí být zcela v klidu a bez pohybu.

13-3. Kop když hraje jiný hráč

Je zakázáno kopat do svého míče, pokud zrovna provádí kop některý z hráčů, který je na řadě.

Pravidlo 14. Praporková tyč

 

14-1. Zvednutí vlajky

Před odpalem kdekoliv na hřišti, může hráč praporek vytáhnout k lepšímu označení polohy. Nesmí ovšem vlajku držet nebo umístit tak, aby bránila případnému pohybu míče a zahrávání kopu. Pokud je praporek v jamce, míč se o něj opírá, ale nespadl do ní, může hráč praporek vyjmout. Pokud míč do jamky spadne, počítá se mu poslední kop.

Pravidlo 15. Překážky

 

Pokud hráči nějak výrazně překáží terén nebo nějaká přírodní překážka, může si míč beztrestně posunout nanejvýš o tři metry, ne však blíže jamce.

Pravidlo 16. Míč mimo trať

 

Pokud vyjede míč z vyznačené dráhy, musí hrát hráč míč z nejbližšího místa, kde opustil dráhu. Přičítá se mu za to jeden trestný kop.

Pravidlo 17. Nehratelný míč

 

Hráč rozhodne sám o tom, zda je jeho míč nehratelný. Pokud svůj míč považuje za nehratelný, tak má dvě možnosti jak pokračovat. Za jeden trestný kop si může míč posunout do tří metrů, ne však blíže jamce; nebo se vrátit na místo předchozího kopu a hrát míč znovu (také za jeden trestný kop).

 

Generální partneři

 

   

 

 

Partneři

Naše společnost:

Jak se k nám dostanete:

Rychlé kontakty:

K Hipodromu 213, 434 01 Most

Tel: +420 727 947 630

+420 724 213 917

 

E-mail: fotbalgolfmost@gmail.com

© 2014 Fotbalgolf Hipodrom Most

TOPlist